Piilzners Boilerplate

Typ: Hemsida - Boilerplate Datum: 20160720 Besök sidan

Projekt information

Piilzners Boilerplate är en applikation vi tog fram för att snabba upp skapandet av våra egna applikationer. För tillfället finns det endast en Angular.js boilerplate men fler kommer att läggas till. Navigera till sidan och genom github klona boilerplaten. Följ sedan instruktionerna och ca 30 sekunder senare har du en applikation med filstruktur och allting redo.

Komponenter som är inkluderade i boilerplaten är Webpack, Babel, Bootstrap, Angular.js, jQuery, Scss och Font Awesome.